Patronatsvertrag

Umowa patronacka

II Klasa Szkoły Zawodowej w Ząbkowicach Śląskich pod patronatem Kordas Sp. z o.o.

Rynek pracy w Polsce ulega ciągłym przeobrażeniom. Aby być na bieżąco ze zmianami Kordas Sp. z o.o. postanowili stworzyć klasę patronacką w Ząbkowicach Śląskich. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w tym obszarze. To pierwsza tego typu inicjatywa w naszym powiecie

Cieszymy się, że w pewien sposób możemy aktywnie uczestniczyć w kształceniu zawodowym młodzieży. Dzięki realizacji tego projektu będziemy mogli wprowadzić uczniów w prawdziwe życie zawodowe, pokazując jak wygląda firma, czego oczekuje rynek pracy. Jeśli chodzi o funkcjonowanie klasy patronackiej, będzie to połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Oznacza to, że szkoła odpowiada za nauczanie teorii, a my uczestniczymy w praktycznym aspekcie procesu – mówi Jarosław Kielar, prezes Kordas Sp. z o.o.

Inicjatywa obejmuje szereg działań, które mają na celu podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, takich jak organizacja kursów i staży zawodowych, możliwość zatrudnienia dla najlepszych uczestników itp.