PN-EN 15085-2:2021

Odpowiednia kontrola całego procesu produkcji elementów metalowych, zwłaszcza w przypadku, gdy od jakości elementów zależy bezpieczeństwo użytkowników, jest dla nas najważniejsza. Tak jest między innymi w przypadku spawania części potrzebnych do produkcji pojazdów szynowych.

Właśnie dlatego jesteśmy w trakcie certyfikacji  EN ISO 15085 – System zarządzania jakością spawania. Jakość spawania jest wartością trudną do zmierzenia, a skuteczność spawania jest zależna od wielu czynników, między innymi od zastosowania procedur daleko wykraczających poza standardowe, określane między innymi, ogólnymi normami, takimi jak ISO 9001.

ISO 15085 to: 

  • gwarancja efektywności procesu oraz bezpieczeństwa elementów,
  • gwarancja odpowiedniego nadzoru nad całym procesem, już od etapu projektowego,
  • potwierdzenie, że wytwarzane części spełniają międzynarodowe normy,
  • jeszcze lepsze zrozumienie potencjalnych trudności, które pojawiają się w trakcie wytwarzania komponentów.