PN-EN 15085-2:2021

Kolejny proces certyfikacji zakończył się dla nas sukcesem i oficjalnie możemy potwierdzić, że spełniamy wymagania dotyczące spawania pojazdów szynowych i ich części składowych wg normy PN-EN 15085-2:2021.

Audyt certyfikujący przeprowadzony według powyższej normy, potwierdza:

  • spełnienie wymagań jakościowych dotyczących procesów spawalniczych, w tym m.in. posiadanie kompetentnego nadzoru spawalniczego,
  • stosowanie kwalifikowanych technologii spawania,
  • posiadanie certyfikowanego personelu spawalniczego.