RODO

Klauzula RODO dotycząca przetwarzania oraz poufności powierzanych danych osobowych przez Kordas sp. z o.o.

 1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest Kordas sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zakładowa 2, 57-215 Srebrna Góra, wpisana do rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000975792, gdzie znajdują się akta rejestrowe podmiotu. NIP: 8871723059, REGON: 02014762100000 (dalej: Administrator).
 2. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą chronione
  i przetwarzane w celu:
 3. a) realizacji zamówień/zapytań kierowanych od klientów Kordas sp. o. o., niniejsze ma również zastosowanie do danych przekazanych w tym celu za pośrednictwem środków komunikacji
  e-mail lub kontaktu telefonicznego  (na podstawie art. umów 6 ust. 1 lit. (f) RODO),
 4. b) realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz do działań zmierzających do zawarcia umowy z kontrahentem, niniejsze ma również zastosowanie do danych przekazanych w tym celu za pośrednictwem środków komunikacji tj. e-mail, korespondencji tradycyjnej, kontaktu telefonicznego lub mediów społecznościowych oraz danych pozyskanych np. podczas spotkań biznesowych, eventów lub targów  (na podstawie art. umów 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
 5. c) marketingu usług realizowanych przez Kordas sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
 6. d) na podstawie wymagań prawnych nałożonych na Administratora przez odrębne przepisy
  (art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO),
 7. e) w związku z procesem rekrutacji i zatrudnienia w Kordas sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO),
 8. f) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit (f) RODO).
 9. Przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych. Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych: FB i LinkedIn w związku z czym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (np. wiadomości, komentarze, polubienia, udostępnienia). Dane osobowe tych osób są przetwarzane w celu korzystania przez nich z portali, w celu efektywnego prowadzenia profili Administratora w mediach społecznościowych a także w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami.
 10. Odbiorca danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy firmy Kordas sp. z o.o. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty, z którymi Kordas sp. z o.o. zawarła umowę o świadczenie usług informatycznych, księgowych, prawnych oraz podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.
 11. Dobrowolność przetwarzania: Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie niezbędne, do realizacji przez Administratora celów wymienionych w pkt. 2 klauzuli.
 12. Okres przetwarzania: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Najczęściej będą one przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z Kordas sp. z o.o umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osób wynikającego z odrębnych przepisów prawa.
 13. Prawa dotyczące przetwarzanych danych: Ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wnoszenia prośby o ich usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania, ich przenoszenie do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych zachodzi niezgodnie z prawem), wysyłając skargę pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informacje na temat możliwości złożenia skargi w formie elektronicznej znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/ .
 14. Profilowanie i automatyczne decyzje. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 15. Polityka prywatności: Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Kordas sp. z o.o. zostały określone w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej. https://kordas.pro/polityka-prywatnosci/ .

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane również RODO.