Projekty unijne

Projekty unijne

Kordas sp. z o.o. spółka komandytowa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje Projekt: „Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności firmy Kordas sp. z o.o. sp.k., w związku ze skutkami epidemii Covid-19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy

  1. Cel projektu: Wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
  2. Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.
  3. Wartość projektu: 377 638,23 zł – 100% kosztów kwalifikowanych.
  4. Czas realizacji projektu: sierpień – październik 2020.