Zakończenie roku

W piątek 23.06.2023 r. braliśmy udział w uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich.

Podczas wygłoszonej krótkiej przemowy, podziękowaliśmy za dotychczasową współpracę, jej zacieśnienie poprzez utworzenie klasy patronackiej, a w szczególności jej uczniom, którzy wybrali naszą firmę celem odbycia praktyk zawodowych.
W dowód uznania, wręczone zostały listy gratulacyjne dla stypendystów naszej firmy, którzy poza odpowiednią średnią ocen, otrzymali również pozytywną ocenę z praktyk.
Podziękowaliśmy także Starostwu Powiatowemu w Ząbkowicach Śląskich, w szczególności Pani Kindze Grabowej za wsparcie i koordynowanie działań związanych z realizacją projektu.

Podczas uroczystości przez moment role zostały odwrócone i to nasza firma z rąk Pani Kingi otrzymała podziękowania w imieniu Pana Starosty Romana Festera za objęcie patronatem klasy technikum w zawodzie technik-mechanik CNC, co było dla nas miłym zaskoczeniem i za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy.

Na zakończenie naszego wstąpienia padły życzenia bezpiecznych, pogodnych i przyjemnych wakacji.

Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym!