O firmie

Wizja klienta to dla nas wyzwanie, które realizujemy z pasjÄ… i zaangażowaniem

Od 10 lat dostarczamy kompleksowe usÅ‚ugi w produkcji elementów z blachy czarnej, ocynkowanej, aluminiowej i nierdzewnej, profili oraz rur stalowych. Wykwalifikowana kadra i rozbudowany park maszynowy pozwalajÄ… nam zaoferować rozlegÅ‚y zakres wykonania zlecenia od opracowania konstrukcyjnego i szerokiego spektrum nowoczesnych technologii produkcyjnych po montaż podzespoÅ‚ów i transport do klienta. Nasz zespóÅ‚ to już 155 pracowników.

 

Jak dziaÅ‚amy? Dla nas realizacja projektu zaczyna siÄ™ już w momencie poznania wizji klienta. Dostosowujemy siÄ™ do jego oczekiwaÅ„, oferujÄ…c peÅ‚ne wsparcie technologiczne w doskonaleniu projektu. DziÄ™ki naszemu doÅ›wiadczeniu w obróbce metalu i w realizacjach na pozór niemożliwych projektów opracowujemy proces produkcyjny tak, by speÅ‚nić wymogi klienta co do jakoÅ›ci, ceny i czasu oczekiwania.

 

CO PRODUKUJEMY

PoÅ›ród tysiÄ™cy wykonanych projektów znajdujÄ… siÄ™ zarówno wielkogabarytowe konstrukcje o wysokim stopniu zÅ‚ożonoÅ›ci po maÅ‚e elementy wymagajÄ…ce ogromnej precyzji.Nasze doÅ›wiadczenie zdobyliÅ›my w produkcji komponentów urzÄ…dzeÅ„ przemysÅ‚u telekomunikacyjnego, informatycznego, energetycznego, części i zespoÅ‚ów agregatów chÅ‚odniczych, metalowych elementów mebli oraz dekoracji wewnÄ™trznej i zewnÄ™trznej czy konstrukcji maszyn rolniczych, taboru kolejowego i przemysÅ‚u stoczniowego.

Zakres naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci i możliwoÅ›ci wyznacza klient i jego produkty, których realizacji z pasjÄ… podejmujemy siÄ™ na co dzieÅ„.

 

NASZ PARK MASZYNOWY

To już ponad 1500 m2 hal produkcyjnych wypeÅ‚nionych maszynami do obróbki metalu. SÄ… to najnowsze technologie malowania proszkowego czy wykrawania laserowego po wielofunkcyjne urzÄ…dzenia o dużym potencjale różnorodnoÅ›ci produkcji. Naszym gÅ‚ównym celem jest rozwój parku poprzez nowe inwestycje, które przyczyniajÄ… siÄ™ do jeszcze lepszej jakoÅ›ci i ceny produktu.

SzczegóÅ‚owe informacje na temat poszczególnych usÅ‚ug znajdÄ… PaÅ„stwo w zakÅ‚adce OFERTA.

 

PROCES PRODUKCJI

DziÄ™ki naszym fachowcom w poszczególnych specjalizacjach obróbki metalu jesteÅ›my w stanie wykonać i dopasować narzÄ™dzia do wykonania trudnych i zawiÅ‚ych konstrukcji.W czasie szybkiego rozwoju firmy zauważyliÅ›my potrzebÄ™ usprawnienia produkcji, dlatego pracujemy na oprogramowaniu ERP i wciąż dopracowujemy przejrzystość i efektywność przepÅ‚ywu procesu produkcyjnego. Aby potwierdzić wysoki standard naszej pracy, posiadamy wdrożony i certyfikowany system zarzÄ…dzania jakoÅ›ciÄ… ISO-9001.

 

DZIAŁ TECHOLOGICZNY

Wyznaczamy sobie wysoki poziom obsÅ‚ugi klienta i profesjonalne podejÅ›cie do wykonania produktu, dlatego posiadamy wykwalifikowanÄ… kadrÄ™ konstruktorów i technologów. PrzygotowujÄ… proces produkcji tak, by zapewnić wykonanie komponentów zgodnie z wytycznymi klienta. Powierzona dokumentacja klienta jest szczegóÅ‚owo przeÅ›ledzona, a przed seryjnÄ… produkcjÄ… zostajÄ… uzgodnione szczegóÅ‚y wykonania w fazie prototypów.

 

TRANSPORT

Aby zapewnić naszym klientom elastyczność i terminowość dostaw, posiadamy trzy samochody ciężarowe o różnej pojemnoÅ›ci. Codzienny rozkÅ‚ad jazdy to trasy krótkodystansowe, jak również zagraniczne.

 

DLA KOGO PRACUJEMY

Wachlarz naszych klientów jest bardzo różnorodny. WÅ›ród nich sÄ… firmy o znanej marce i wysokich wymaganiach wspóÅ‚pracy i jakoÅ›ci wykonania produktów zgodnie z zaawansowanÄ… dokumentacjÄ… technologicznÄ…. Z drugiej strony pracujemy również dla przedsiÄ™biorców, których wspieramy już w fazie opracowania zagadnieÅ„ konstrukcyjnych projektu.

 

Pracujemy m.in. dla:

Rockwell Automation

Eaton Group

Gispen International BV

Area Cooling Solution

Legrand

ZPAS Group

design: WildCube Studio